Vážená paní starostko, vážený pane starosto, milí návštěvníci,
naše webové stránky Vám chtějí ukázat návod a přidat doporučení a praktické rady, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných ve Vašich obcích.

Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si můžete na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány
v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Věříme, že pro Vás budou tyto stránky prospěšné a že přispějí ke zdárné realizaci Vašich plánovaných investičních projektů.


Zvolte si typ projektu