Projektová dokumentace

Časová náročnost

Dokumentace jednotlivých stupňů je naprosto závislá na rozsahu a vybavení předpokládané stavby.

Jednotlivé stupně dokumentace jsou zpravidla různě náročné.

  • Nejnáročnější stupeň dokumentace je Projektová dokumentace pro stavební povolení a velmi často bývá velmi náročná realizační dokumentace stavby, jejíž rozsah a obsah však závisí na zadavateli a tedy zhotoviteli stavby.
  • Proces zpracovávání a projednávání dokumentace počínající Dokumentací pro vydání územního řízení (DUR) a končící Dokumentací pro provádění stavby (PDPS), jelikož se tento stupeň využívá pro zadávací řízení na zhotovitele stavby, trvá zpravidla více než jeden rok.

V závislosti na rozsahu stavby a její složitosti může zpracování projektové dokumentace potřebných stupňů trvat i několik let.