Projektová dokumentace

Rizika

Nesouhlasná stanoviska

  • Nesouhlasné stanovisko dotčeného orgánu nebo správce infrastruktury
  • Nesouhlasné stanovisko vlastníka dotčeného pozemku nebo jeho neúměrné požadavky

Nevhodné technické řešení

  • Složité technické řešení návrhu stavby, které znemožňuje naplnit záměr objednatele
  • Nemožnost provedení návrhu stavby kvůli okolním podmínkám a to jak prostorovým, tak technickým, kde není možné návrh realizovat.