Projektová dokumentace

Z praxe

Komunikujte

  • Při návrhu je vhodné komunikovat se stavebním úřadem, který zpravidla určí stupeň dokumentace, který je nutné zpracovat pro povolení stavby.
  • Na počátku zpracování návrhu stavby je doporučeno komunikovat s projektantem, který by měl zpracovat projektovou dokumentaci, a ten ze své zkušenosti navrhne možnosti řešení cyklostezky. Na základě předpokladu je již možné v počátku předpokládat, jaký stupeň dokumentace bude nutné zpracovat.

Financování z dotace

Za předpokladu, že objednatel bude stavbu financovat z dotace, je doporučeno již od počátku uvažovat s určitým harmonogramem projekčních prací včetně projednávání, aby bylo možné včas připravit všechny potřebné náležitosti pro podání žádosti o dotaci.