Správní řízení - inženýrská činnost

Časová náročnost

Běžný proces inženýrské činnosti

před podáním žádosti na stavební úřad trvá 1–2 měsíce (bez majetko-právní přípravy)

V případě řešení nesouhlasných stanovisek

nutná spolupráce s projektantem a přepracování projektové dokumentace. Nutnost podat žádost dotčeným účastníkům řízení o nové vyjádření k přepracované dokumentaci. Doba inženýrské činnosti se přiměřeně prodlužuje.