Správní řízení - inženýrská činnost

Finanční náročnost

Stavby do 4 mil. Kč
realizačních nákladů projektu
cca 50 tis. Kč
Stavby nad 4 mil. Kč
realizačních nákladů projektu
cca 1 % realizačních nákladů projektu