Správní řízení - inženýrská činnost

Rizika

Nedodržování lhůt dotčených účastníků řízení

  • Prodloužení průběhu inženýrské činnosti,
  • zpozdí se podání žádosti o povolení stavby a následně vydání jejího povolení.
  • Ohrožení termínu ve smlouvě o dílo.

Nesouhlasná stanoviska dotčených účastníků řízení

  • Nutnost dodatečných jednání a případného následného přepracovaní projektové dokumentace.
  • Prodloužení průběhu inženýrské činnosti, zpozdí se podání žádosti o povolení stavby a následně vydání jejího povolení.
  • Prodražení projektové dokumentace kvůli úpravám.
  • Ohrožení termínu ve smlouvě o dílo.