Kolaudace

Legislativa

Stavební zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Stavební zákon určuje okruh dotčených účastníků řízení, lhůty a formu oznámení jednotlivých úkonů v řízení

Správní řád č.500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Správní řád určuje obecně lhůty vydávání rozhodnutí, průběh řízení a formu doručování písemností