Kolaudace

Proces

Kolaudační rozhodnutí, §119 stavebního zákona

vede stavební úřad, který vydal povolení stavby.

Účastníci kolaudačního řízení dle ustanovení § 122a stavebního zákona

 1. stavebník
 2. vlastník pozemku, na kterém je stavby provedena, není-li stavebníkem a může-li být jeho vlastnické právo kolaudačním rozhodnutím přímo dotčeno

Kolaudační rozhodnutí - řízení

1. Napsat oznámení stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby min. 30 dnů předem, ve kterém uvést:

 • označení stavby
 • údaje o umístění a povolení stavby
 • předpokládaný termín dokončení stavby a zahájení jejího užívání

K oznámení dále připojit dle § 121:

 • dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené dokumentaci
 • dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby
 • geometrický plán, pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitosti nebo dochází k rozdělení pozemku
 • doklad o nahlášených a doložených změnách příslušnému úřadu, které se týkají se obsahu technické mapy obce, pokud je vedena

2. Po doručení oznámení o záměru započetí s užíváním stavby, stavební úřad stanoví termín závěrečné kontrolní prohlídky a určí doklady, které požaduje ještě doložit. Jedná se zejména o:

 • protokoly o provedených zkoušky a měření
 • atesty a certifikáty použitých materiálů při výstavbě
 • doklad o splnění podmínek stavebního povolení včetně nakládání s odpady
 • závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby

Kolaudační souhlas, § 121 a 122 stavebního zákona

vede stavební úřad, který vydal povolení stavby.

Účastníci kolaudačního řízení dle ustanovení § 122a stavebního zákona

 1. stavebník
 2. vlastník pozemku, na kterém je stavby provedena, není-li stavebníkem a může-li být jeho vlastnické právo kolaudačním rozhodnutím přímo dotčeno

Kolaudační souhlas - řízení

1. Napsat žádost stavebnímu úřadu o vydání kolaudačního souhlasu, ve kterém uvést:

 • identifikační údaje o stavbě
 • předpokládaný termín dokončení stavby

K žádosti dále připojit dle §121:

 • dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené dokumentaci
 • dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby
 • geometrický plán, pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitosti nebo dochází k rozdělení pozemku
 • doklad o nahlášených a doložených změnách příslušnému úřadu, které se týkají se obsahu technické mapy obce, pokud je vedena

B. Po doručení žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavební úřad stanoví termín závěrečné kontrolní prohlídky a určí doklady, které požaduje ještě doložit. Jedná se zejména o:

 • protokoly o provedených zkoušky a měření
 • atesty a certifikáty použitých materiálů při výstavbě
 • doklad o splnění podmínek stavebního povolení včetně nakládání s odpady
 • závazná stanoviska dotčených orgánů ke kolaudaci stavby