Kolaudace

Rizika

pro jednotlivé správní úkony v řízení pro přetíženost úředníků kvůli velkému počtu žádostí na některých stavebních úřadech

Nedodržování lhůt stavebních úřadů

  • Prodloužení průběhu řízení, zpozdí se vydání kolaudačního rozhodnutí nebo souhlasu.
  • Ohrožení termínu ve smlouvě o dílo.
v při závěrečné kontrolní prohlídce stavby

Nesouhlasná vyjádření dotčených účastníků řízení

  • Nutnost dodatečných jednání a případných následných realizačních úprav stavby.
  • Prodloužení průběhu řízení, zpozdí se vydání kolaudačního rozhodnutí nebo souhlasu.
  • Může dojít i k nepovolení užívání stavby.
  • Prodražení projektové dokumentace kvůli případným úpravám.
  • Ohrožení termínu ve smlouvě o dílo.