Správní řízení - majetko-právní vztahy

Časová náročnost

Proces majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků trvá od několika měsíců až po několik let. Vždy to závisí na množství řešených případů a vlastnické struktuře.

Majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků je možno

Služby externí právní kanceláře

V případě, že si obec pro vyřešení majetkoprávních vztahů zvolí cestu oslovení právní kanceláře, je důležité věnovat čas a pozornost přípravě smlouvy o spolupráci a následně neustále kontrolovat a zjišťovat stav postupu prací – aktivní kontakt s právní kanceláří.