Správní řízení - majetko-právní vztahy

Finanční náročnost

Pokud si bude obec zajišťovat proces majetkoprávního vypořádání vlastními pracovníky, bude jediným finančním nákladem
  • vlastní kupní cena nemovitosti
  • úhrada poplatků spojených s návrhem vkladu do registru katastru nemovitostí (1 000 Kč za vklad).
Případně může dojít na zpracování znaleckého posudku v cenovém rozmezí jednotek až nižších desítek tisíc korun. Vždy záleží, o jakou nemovitost se jedná.
V případě stanovení ceny nemovitostí se může jednat o jednotky tisíc až milióny korun.