Správní řízení - majetko–právní vztahy

Z praxe

Jednání s  mohou trvat i několik měsíců, důležité je jednat efektivně s ohledy na zájmy obce.

Vlastníci pozemků a nemovitostí

Je velmi důležité nastudovat AKTUÁLNÍ list vlastnictví z registru katastru nemovitostí tak, aby probíhala jednání se správnou osobou (vlastníkem).

Jednání s vlastníky může být časově náročné a v mezidobí může dojít ke změně vlastníka.

  • Po uzavření smlouvy kupní případně smlouvy darovací připravit návrh na vklad do katastru nemovitostí spojený se zaplacením příslušného poplatku a zajistit zaplacení kupní částky – ve většině případů bezhotovostním bankovním převodem.

    Celý proces vkladu do katastru trvá 1-2 měsíce od uzavření smlouvy.

  • Při stanovování kupní ceny je kromě jednání s vlastníkem dobré zjistit si oponentní názor na cenu a to formou zpracování znaleckého posudku, který by měl určit cenu nemovitosti v místě a čase obvyklé.

Obec by se měla chovat s péčí řádného hospodáře a neměla by vynakládat prostředky na úhradu předražených nemovitostí.