Otevření cyklostezky

Reálný příklad

Slavnostní otevření cyklostezky spojené s přestřiháváním pásky za účasti zástupců dotčených subjektů v tomto případě neproběhlo. Nahrazeno bylo článkem / aktualitou na webu městu, že stezka byla dokončena a slouží svému účelu.
  • Vzhledem k faktu, že akce byla spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, bylo naší povinností uvádět ve všech informačních a dalších materiálech (včetně informačních tabulí instalovaných na místě dokončené stavby) údaj, že akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury a umístit na materiálech i logo poskytovatele.
  • Na základě toho se na začátku cyklistické stezky nachází trvalá pamětní deska, kde jsou požadované informace uveřejněny.