Realizace

Finanční náročnost

  • Orientační cena stavby je určena na základě předběžného položkového rozpočtu stavby projektantem stavby pro představu objednatele.
  • Skutečnou cenu pak objednatel získá až po řádném výběrovém řízení od zhotovitele stavby, anebo jinou cenovou nabídkou na základě poptávky objednatele.
  • S ohledem na rozmanitost a charakter stavby nelze cenu obecně predikovat předem a to ani odborným odhadem, pokud není znám rozsah prací, členění stavby a její vybavení