Realizace

Z praxe

Kontrolní dny na stavbě

  • Pro zdárný průběh se doporučuje provádění pravidelných kontrolních dní na stavbě za účasti technického dozoru investora, stavebníka, autorského dozoru projektanta, zhotovitele stavby a dalších potřebných zástupců dotčených subjektů stavby.
  • S ohledem na složitost stavby se kontrolní dny konají 1x týdně nebo 1x za 14 dní.
Doporučujeme před započetím stavby navštívit místo budoucího staveniště, jelikož od doby, kdy se zpracoval projekt, uběhla nějaká (i delší) doba a mohlo se cokoliv změnit a mohla vyrůst třeba
S ohledem na většinou malou šířku komunikace a úzkého prostoru, je nutné brát v potaz skutečnost, že není možné použít těžkou mechanizaci a bude nutné některé úseky z důvodu nepřístupnosti řešit lehkou mechanizací a ručně. U cyklostezek pak bývá problematický dovoz a odvoz materiálů z a do stavby.