Studie

Finanční náročnost

Zpravidla se cena za zpracování studie stavby pohybuje ve výši 1-2 % realizačních prostředků, ovšem záleží na délce cyklostezky a její realizační finanční náročnosti.

Již v tuto chvíli je však nutné důkladně přemýšlet o finanční náročnosti nejen přípravy projektu a jeho realizaci, ale také o provozních výdajích, které údržba a provoz vybudované infrastruktury ponese v budoucích letech.