Studie

Rizika

  1. Není vhodné podceňovat návrh stavby a důrazně doporučujeme spolu s pozemkovou mapou provádět návrh stavby do výškopisu a polohopisu a ne pouze do leteckého snímku spolu s pozemkovou mapou. V tomto případě však závisí na reliéfu terénu.
  2. Návrh stavby může velmi komplikovat nedostupný soukromý pozemek nebo pozemky.
  3. S ohledem na nevhodné podloží budoucí cyklostezky může i tento druh problému zhatit návrh cyklostezky na předpokládaných pozemích.