Výběrová řízení

Časová náročnost

1. Zakázky do 2 mil. Kč bez DPH (u dodávek a služeb),
    resp. 6 mil. Kč bez DPH (u stavebních prací)

 • Od zahájení výběrového řízení do podpisu smlouvy počítejte
 • Pokud chcete počítat s „nejhorší variantou“, počítejte měsíc.

Časový harmonogram zakázky

 • Lhůta pro podání nabídek je zpravidla 10 až 15 dní.
 • Výběr dodavatele lze zpravidla provést bezprostředně po otevírání nabídek.
  Může se stát, že bude nutné vysvětlit nabídku vybraného dodavatele – to zabere zpravidla týden navíc.
 • Záleží pak na termínech jednání rady či zastupitelstva, které schvaluje výběr dodavatele.
 • Námitková lhůta u těchto zakázek zpravidla není povinná, po schválení výběru dodavatele tedy lze bezprostředně podepsat smlouvu.

2. ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ
    Zakázky do 50 mil. Kč bez DPH
    resp. do 5,7 mil. Kč bez DPH

 • Od zahájení výběrového řízení do podpisu smlouvy počítejte
 • „Nejhorší varianta“ znamená, že vaše zakázka skončí
  Při této variantě lze jen těžko odhadovat dobu, kterou bude zadávací řízení trvat.
 • Pokud chcete počítat s „nejhorší variantou bez ÚOHSu“, počítejte 2 měsíce (zejména na vysvětlování nabídky).

Časový harmonogram zakázky

 • Lhůta pro podání nabídek je zpravidla 11 pracovních dní, tj. 15 až 17 dní kalendářních.
 • Výběr dodavatele lze zpravidla provést bezprostředně po otevírání nabídek. Může se stát, že bude nutné vysvětlit nabídku vybraného dodavatele – to zabere zpravidla týden navíc.
 • Záleží pak na termínech jednání rady či zastupitelstva, které schvaluje výběr dodavatele.
 • Námitková lhůta u těchto zakázek je 15 dní; během těchto dní lze zpravidla též získat od vybraného dodavatele doklady předkládané před podpisem smlouvy podle § 122 zákona 134/2016Sb. o zadávání veřejných zakázek.
 • Po uplynutí námitkové lhůty a předložení všech dokladů podle §122 zákona 134/2016Sb. o zadávání veřejných zakázek lze bezprostředně podepsat smlouvu.

3. PODLIMITNÍ OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ
    do cca 140 mil. Kč bez DPH

 • Od zahájení výběrového řízení do podpisu smlouvy počítejte
 • „Nejhorší varianta“ znamená, že vaše zakázka skončí
  Při této variantě lze jen těžko odhadovat dobu, kterou bude zadávací řízení trvat.
 • Pokud chcete počítat s „nejhorší variantou bez ÚOHSu“, počítejte 2,5 měsíce (zejména na vysvětlování nabídky).
 • je samozřejmě možné také, a to se stejným limitem jako zjednodušené podlimitní řízení (tj. do cca 5,7 mil. Kč bez DPH).

Časový harmonogram zakázky

 1. Lhůta pro podání nabídek je zpravidla 20 pracovních dnů (tj. nejčastěji 28 dnů kalendářních) od zahájení zadávacího řízení v případě veřejných zakázek na stavební práce.
 2. Výběr dodavatele lze zpravidla provést bezprostředně po otevírání nabídek. Může se stát, že bude nutné vysvětlit nabídku vybraného dodavatele – to zabere zpravidla týden navíc.
 3. Po stanovení pořadí (a ujištění se, že prvního účastníka v pořadí hodnocení nebudeme vylučovat) je možné poslat výzvu k předložení všech dokladů podle §122 zákona 134/2016Sb. o zadávání veřejných zakázek (tím se ušetří čas).
 4. Záleží pak na termínech jednání rady či zastupitelstva, které schvaluje výběr dodavatele.
  Body 3 a 4 mohou běžet současně a neměly by zabrat více než 2 týdny.
 5. Námitková lhůta u těchto zakázek je 15 dní.
 6. Po uplynutí námitkové lhůty lze bezprostředně podepsat smlouvu.

4. NADLIMITNÍ OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ
   nad cca 5,7 mil. Kč bez DPH pro dodávky služby
   cca 140 mil. Kč bez DPH pro stavební práce

 • Od zahájení výběrového řízení do podpisu smlouvy počítejte typicky 2,5 měsíce.
 • Průběh je stejný jako v případě podlimitního otevřeného řízení. Jediný rozdíle je v délce lhůty pro podání nabídek, která je typicky 35 dní.

5. Dotační zakázky

Poskytovatelé dotací (zejména ti poskytující dotace z Fondů EU) provádí kontroly a tím prodlužují výše uvedené odhadované doby.