Výběrová řízení

Finanční náročnost

1. Vlastní síly

Pokud realizujete administraci vlastními silami, nemusíte počítat žádné zvláštní náklady na administraci zakázky.

2. Externí administrace veřejné zakázky

Při využití samozřejmě se zvlášť vynaloženými prostředky počítat musíte.
1. VZMR:5.000 – 10.000 Kč
2. VZMR podle dotace:10.000 – 20.000 Kč
3. Zakázka v režimu zákona:30.000 – 40.000 Kč
4. Zakázka v režimu zákona podle dotace:35.000 - 45.000 Kč
V ceně není započítána cena za zpracování technických podmínek (pouze základní konzultace k nim).

Externí administrace veřejné zakázky

Spektrum cen služeb může být dost široké, uvedené ceny jsou můj subjektivní odhad „seriózních cen“ – tj. cen, za které lze zodpovědně zadministrovat jednu zakázku v případě zadavatele a administrátora, kteří spolupracují prvně (uváděno bez DPH)

  • Nabídky na administraci nadlimitního otevřeného řízení za 7.500 Kč bez DPH by pro vás měly být alarmující. Neumím si představit, jak lze takovou cenu dodržet a nezkrachovat.
  • Varianta „ona nám to zadministruje paní účetní, ta přece s čísly a výkazy dělá každý den“. Zde je opravdu velká pravděpodobnost, že varianta bude levnější jen do první kontroly.
  • Zakázky lze administrovat i za méně peněz – jedinými legálními případy jsou podle mého názoru pouze případy, kdy zadavatel a administrátor spolu pracují pravidelně a mají dohodnuté vzájemně výhodné postupy, jak „ušetřit čas“. Úspora může být v řádu desítek procent.
  • Variantou předchozího odstavce je administrace balíku min. 5 zakázek; lze předpokládat, že během prvních dvou administrovaných zakázek se vzájemně výhodné postupy vytvoří, druhou variantou je administrace více zakázek souběžně.

3. Cena za technickou specifikaci

  • V námi uvažovaných případech jsou technické specifikace připravovány podle zvláštního zákona „člověkem s kulatým razítkem“ (stavba), nebo není prakticky potřeba (stavební a technické služby).
  • Cena za specifikaci technických podmínek se tak v našich případech řeší jinde, nebo se neřeší vůbec.
  • V případě jiných druhů zakázek, kde není příliš jednoduché dobře specifikovat předmět veřejné zakázky (např. IT zakázky, odpady) je dobré počítat s další částkou na odborníka na předmět veřejné zakázky, který bude s administrátorem spolupracovat.