Výběrová řízení

Rizika

1. Přiměřenost pravidel v zadávací dokumentaci

Velkým úskalím pro výběr uchazeče bývá volba optimálních podmínek a parameterů, která má uchazeč splnit, obecně označována jako

Příliš měkce nastavená pravidla

zvyšují pravděpodobnost, že zakázku vyhraje rizikový dodavatel, který:

 1. podobnou zakázku nikdy nedělal
  bude se na vás učit, vysoké riziko nízké kvality
 2. podal nabídku jen proto, aby ji mohl „prodat druhému dodavateli v pořadí“
  takový dodavatel podstřelí cenu a doufá, že se dohodne s druhým dodavatelem v pořadí; pokud se nedohodne, je celkem zřejmé, že to pro plnění zakázky není dobře; pokud se dohodne, je to stejné – druhý dodavatel v pořadí dá část své odměny spekulantovi a pak ji musí dohnat na plnění zakázky
 3. nabídku podstřelil a doufá, že oškube poddodavatele
  to je asi úplně zbytečné komentovat...

Příliš tvrdě nastavená pravidla

Již dříve zmíněné přiměřeného nastavení požadavků zde platí dvojnásob:

 • Pokud nastavíte měkce jeden požadavek, zpravidla se tolik nestane – pokud ale nastavíte příliš tvrdě i jen jedno kritérium, může vám toto jedno kritérium „zrušit zakázku“ samo o sobě, neboť zvyšují pravděpodobnost, že nabídku nepodá nikdo
 • a nebo nabídka bude zbytečně drahá.

2. Porušení pravidel zadávání zakázek

 • Porušením pravidel pro zadávání veřejných zakázek (přesněji každého jednoho takového pravidla) se vystavujete riziku postihu – pokuty, sankce, korekce…
 • I zde sice platí otřepané „není žalobce – není soudce“, ale není rozumné na to příliš spoléhat. Už jen proto, že dokumentace se u veřejných zakázek v režimu zákona uchovává povinně 10 let, to je docela dlouhá doba.
 • Specifický případ jsou pak

Rizika zakázky spolufinancované z Fondů EU

 • Není výjimkou, že se zadávání zakázky kontroluje několikrát a zde platí, že co kontrola, to potenciální žalobce.
 • Navíc – můžete zde celkem snadno narazit na kontrolora, který věci nepříliš rozumí, nebo který bude hledat pochybení cíleně, dokud něco nenajde (v praxi se mi několikrát stalo, že si kontrola chybu i vymyslela, když se jim to hodilo…).
 • Pokud máte dojem, že jste v právu, braňte se – před několika lety jste se mohli dostat do situace, kdy jste se bránit nemohli, to již ale neplatí.

Auditoři zakázek spolufinancovaných z Fondů EU nepovažují za relevantní např.:

 • přezkoumání veřejné zakázky bez konstatování správního deliktu ze strany ÚOHS
 • v době zadání veřejné zakázky aplikovaná judikatura neexistovala;
 • ve výběrovém řízení nebyly podány námitky;
 • výrazná úspora oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky.
 • auditoři jsou zvláště „alergičtí“ na případy, kdy vyloučíte či nevyberete (byť oprávněně) nejlevnější nabídku, nebo dostanete pouze jednu nabídku; v těchto případech můžete opravdu očekávat nečekané i neuvěřitelné…

4. Konkrétní příklady

Konkrétní příklady

 1. nedodržování předepsaných lhůt
 2. neúplné dokladování jednotlivých úkonů
 3. složení hodnotící komise (resp. komise pro otevírání obálek) neodpovídá internímu předpisu žadatele; §74 zákona, resp. závazným postupům
 4. nesprávné stanovení druhu veřejné zakázky
 5. nedovolené rozdělení předmět zakázky
 6. netransparetně nastavená hodnotící kritéria
 7. oprávněnost dodavatele
 8. diskriminační požadavky
 9. chybná kategorizace požadavku - pojistná smlouva
 10. nevyloučení dodavatele, který nesplnil stanovené podmínky - nebo neprokáže splnění jednoznačně
 11. neověření hodnot pro hodnocení nabídek
 12. chybné prokázání kvalifikace subdodavatelem