Výběrová řízení

Z praxe

1. Pokud si zakázku administrujete sami:

V době internetu lze poměrně

Jak snadno přijít k potřebným informacím

 • Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) jako úřad odpovědný za zákon o zadávání veřejných zakázek provozuje Portál o veřejných zakázkách.

  Jsou na něm mj. též metodiky pro zadávání veřejných zakázek v otevřeném a zjednodušeném podlimitním řízení vč. vzorů.

 • Vzory dokumentů někdy poskytnou i poskytovatelé dotací.
 • Všechny zadávané zakázky snadno na internetu dohledáte; na Věstníku veřejných zakázek si můžete vyhledat zakázky podobné té, kterou potřebujete sami zadat.
 • V tom samém Věstníku pak naleznete i adresu Profilu zadavatele, ze kterého si můžete stáhnout elektronickou verzi Zadávací dokumentaci libovolné vybrané zakázky…
 • Nebojte se zavolat zadavateli zakázky, kterou se necháváte inspirovat – zpravidla vám jako kolegovi nedá košem.

2. Pokud zakázku zadáte externímu administrátorovi

 • Vím, že se opakuji, ale: Vyberte si administrátora, kterému budete důvěřovat...
 • Je též dobré si uvědomit, že za zadávání zakázky zůstane na zadavateli i v případě využití externího administrátora.

3. Technická specifikace

 • Specifikace technických podmínek se v našich případech řeší jinde, nebo se neřeší vůbec. Buď jsou technické specifikace připravovány podle zvláštního zákona „člověkem s kulatým razítkem“ (stavba) nebo nejsou prakticky potřeba (stavební a technické služby)
 • Pokud chcete zadávat i jiné zakázky (např. IT zakázky, odpady), jednoznačně doporučujeme

4. Vícepráce

Nemělo by se to teoreticky stávat, ale praxe hovoří jasnou řečí: vícepráce byly, jsou a budou...

Pozor – úprava zadávání víceprací je s novým zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek odlišná od předchozího zákona. Šetří sice práci, ale je velmi obtížné ji správně pochopit již na první přečtení…

 • 2 mil. Kč bez DPH (u dodávek a služeb), resp. 6 mil. Kč bez DPH (u stavebních prací) řeší §222 zákona 134/2016Sb. o zadávání veřejných zakázek
 • Pokud chcete vícepráce řešit u zakázek nepřevyšujících 2 mil. Kč bez DPH (u dodávek a služeb), resp. 6 mil. Kč bez DPH (u stavebních prací), napište si pravidla do Zadávací dokumentace. Samozřejmě se lze inspirovat výše rozebíraným §222 zákona 134/2016Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Vícepráce dle §222 zákona 134/2016Sb. o zadávání veřejných zakázek

U zakázek převyšujících 2 mil. Kč bez DPH (u dodávek a služeb), resp. 6 mil. Kč bez DPH (u stavebních prací) jsou vícepráce řešeny v § 222 zákona 134/2016Sb. o zadávání veřejných zakázek trochu zjednodušeně takto:

 1. Změny (tj. vícepráce + méněpráce) se souhrnnou hodnotou do 15% (stavební práce), resp. do 10% (dodávky nebo služby) lze zadat jednoduše – k uzavřené smlouvě.
 2. Vícepráce mohou při splnění určitých podmínek dosáhnout až 50% původní ceny zakázky; cenový nárůst ale nesmí činit více než 30% původní ceny zakázky (tedy k těm vícepracem potřebujeme také méněpráce).

  Pro takové změny je potřeba vedle uzavření dodatku také odůvodnění změn a odeslání speciálního formuláře do Věstníku veřejných zakázek.