Správní řízení - Vydání povolení

Časová náročnost

Územní řízení ukončené územním rozhodnutím s nabytím právní moci:
4 - 5 měsíců
Veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí s vyznačeným datem její účinnosti:3 - 4 měsíce
Územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí ukončené územním rozhodnutím s nabytím právní moci:4 - 6 měsíce
Společné územní a stavební řízení ukončené společným povolením s nabytím právní moci:4 - 5 měsíců
Společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí ukončené společným povolením s nabytím právní moci:4 - 6 měsíců
Veřejnoprávní smlouva současně nahrazující územní rozhodnutí a stavební povolení s vyznačeným datem její účinnosti:3 - 4 měsíce
Stavební řízení ukončené stavebním povolením s nabytím právní moci:2 - 4 měsíce
Veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení s vyznačeným datem její účinnosti:2 - 3 měsíce
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora:1,5 - 3 měsíce
Stanovení místní úpravy provozu:1 - 1,5 měsíce