Správní řízení - Vydání povolení

Finanční náročnost

Územní řízení ukončené územním rozhodnutím s nabytím právní moci:Osvobozeno od poplatku
Veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí s vyznačeným datem její účinnosti:Osvobozeno od poplatku
Územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí ukončené územním rozhodnutím s nabytím právní moci:Osvobozeno od poplatku
Společné územní a stavební řízení ukončené společným povolením s nabytím právní moci:Osvobozeno od poplatku
Společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí ukončené společným povolením s nabytím právní moci:Osvobozeno od poplatku
Veřejnoprávní smlouva současně nahrazující územní rozhodnutí a stavební povolení s vyznačeným datem její účinnosti:Osvobozeno od poplatku
Společné územní a stavební řízení ukončené společným povolením s nabytím právní moci:Osvobozeno od poplatku
Veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení s vyznačeným datem její účinnosti:Osvobozeno od poplatku
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora:Bez správního poplatku +
úhrada za vystavení certifikátu
řádově desítky tisíc Kč,
dle rozsahu stavby
Stanovení místní úpravy provozu:Bez správního poplatku