Správní řízení - Vydání povolení

Rizika

 • Nedodržování lhůt stavebních úřadů
  pro jednotlivé správní úkony v řízení kvůli velkému počtu žádostí na některých stavebních úřadech

Nedodržování lhůt stavebních úřadů

 • Prodloužení průběhu řízení, zpozdí se vydání povolení stavby.
 • Ohrožení termínu ve smlouvě o dílo.

Nesouhlasná vyjádření dotčených účastníků řízení

 • Přihlásí se v průběhu řízení po zveřejnění záměru na úřední desce.
 • Nelze se s nimi domluvit v předstihu před zahájením řízení.
 • Nutnost dodatečných jednání a případných následných úprav projektové dokumentace.
 • Prodloužení průběhu řízení, zpozdí se vydání povolení stavby.
 • Může dojít i k nepovolení stavebního záměru
 • Prodražení projektové dokumentace kvůli případným úpravám.
 • Ohrožení termínu ve smlouvě o dílo.