Správní řízení - Vydání povolení

Z praxe

Varianty pro získání povolení stavby cyklostezky
(varianta povolení stavby se odvíjí od konkrétního projektu a domluvy s příslušným stavebním úřadem)

do 31.12.2017
 • Územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouva o umístění stavby) +
 • Stavební povolení nebo veřejnoprávní smlouva o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

1. varianta

Do 31.12.2017 jediná možná varianta (dle stavebního zákona č.183/2006 Sb. ve znění pozdějších přepisů).

 • Časově nejdelší varianta.
 • V případě uzavření veřejnoprávních smluv se doba o cca 2 měsíce může ještě snížit.
 • Při oznámení stavebního záměru s  se doba může snížit o další 1 měsíc,
 • Vyžaduje největší množství požadovaných dokladů a stupňů projektové dokumentace.
od 01.01.2018
 • Společné povolení

2. varianta

Od 1.1.2018 (od účinnosti novely stavebního zákona)

 • Umožní výrazné zkrácení řízení než 1.varianta.
 • Zredukuje počet požadovaných dokladů a stupňů projektové dokumentace.
od 01.01.2018
 • Veřejnoprávní smlouva současně nahrazující územní rozhodnutí a stavební povolení

3. varianta

Od 1.1.2018 (od účinnosti novely stavebního zákona).

 • Umožní další zkrácení řízení než 2.varianta
 • Zredukuje počet požadovaných dokladů a stupňů projektové dokumentace.
od 01.01.2018
(pouze v případě nutnosti jejího posouzení s ohledem na vliv na životní prostředí)
 • Územní rozhodnutí s posouzením vlivů na životní prostředí +
 • stavební povolení nebo veřejnoprávní smlouva o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

4. varianta

Od 1.1.2018 (od účinnosti novely stavebního zákona)

 • Časově nejdelší varianta.
 • Vyžaduje největší množství požadovaných dokladů a stupňů projektové dokumentace.
od 01.01.2018
(pouze v případě nutnosti jejího posouzení s ohledem na vliv na životní prostředí)
 • Společné povolení s posouzením vlivů na životní prostředí

5. varianta

Od 1.1.2018 (od účinnosti novely stavebního zákona)

 • Umožní výrazné zkrácení řízení než 3.varianta
 • zredukuje počet požadovaných dokladů a stupňů projektové dokumentace

(Pouze v případě místní úpravy provozu pomocí vodorovného a svislého doprav. značení)
 • Stanovení místní úpravy provozu

6. varianta

Nejrychlejší, nejednoduší a nejlevnější varianta.