Výchozí stav (záměr)

Časová náročnost

  • Pokud obec volí principy strategického řízení, jedná se o trvalý proces, na jehož počátku je vytvoření strategického rozvojového plánu. Tvorba strategie je týmový proces, který vyžaduje dostatečný čas, optimálně v řádu 10 až 12 měsíců.
  • Je-li obec řízena na základě principů strategického řízení, připravuje každoročně akční plán, který v souladu s rozpočtovými možnostmi navrhuje realizaci konkrétních projektů k naplnění strategických cílů. Akční plán je vhodné připravovat před města tak, aby mohl být schválen společně s rozpočtem. Jeho příprava tak vyžaduje zhruba 6 měsíců předcházejících následujícímu roku.

Prostředky na realizaciprojektu

I v případě, že obec nezpracovává akční plán, je nutné, aby ve schváleném rozpočtu byly k dispozici prostředky nejen na realizaci projektu, ale i na jeho projektovou přípravu.

Z tohoto důvodu je přípravu projektu nutno plánovat alespoň s ročním předstihem.

Některé dotační zdroje mají nepřekročitelné termíny podání žádosti (např. každoročně v lednu), proto je vhodné věnovat

Čas na přípravu

Mnohdy se jedná i o tříletý proces. Aby mohla být prvotní idea rozpracována do podoby projektu, vyžaduje alokaci prostředků v rozpočtu následujícího roku.

Druhý rok je tedy věnován přípravě projektové dokumentace a projektové žádosti. Ve třetím roce je projektová žádost posuzována a teprve může být zahájena realizace projektu.