Výchozí stav (záměr)

Z praxe

  • Pokud obec disponuje strategickým rozvojovým plánem, je optimální zpracovávat roční / dvouleté akční plány, kde budou strategické cíle upřesněny do podoby projektů či aktivit, které přispějí k plnění cílů definovaných ve strategii. Takové akční plány se dají jednoznačně navázat na rozpočet obce příslušného roku.
  • při plánování investice se musí obec zamýšlet nad budoucím využitím, provozem, údržbou a náklady, jimiž bude vybudovaná investice zatěžovat provozní rozpočet obce po řadu následujících let.