Zdroj

Z praxe

Zpracování projektových žádostí je velmi časově i obsahově (příliš složité a obsáhlé žádosti, rozsah a počet příloh apod.).

Města a obce často narážejí na velkou administrativní náročnost.

  • Zpracování projektové žádosti je velmi náročné na kvalitu a zkušenosti personálu.
  • Při přípravě spolupráce s poradenskými agenturami je žádoucí neřídit se vždy jen nejlevnější nabídkou, ale je důležité dbát i na reference a rozsah činností, které budou externí společností zpracovávány.

Zpracování projektové žádosti

Fáze zpracování projektové žádosti je složitým procesem vyžadující zkušenosti. Obce se potýkají nejen s nedostatkem vlastních zdrojů na přípravu, ale zejména pak také na řízení projektů. Proto je vhodné zvažovat spolupráci s odborníky a konzultanty z poradenských společností, které mají v této oblasti velké zkušenosti.

Poradenská společnost zpracuje technické poklady projektové žádosti. V případě vyhotovení všech potřebných dokumentů, které budou součástí projektové žádosti, je žádoucí využít příležitosti a konzultovat je u příslušného řídícího orgánu.

Potenciální žadatelé mohou využít možnosti zúčastnit se informačních seminářů, které jsou organizovány za účelem seznámení se s podmínkami dotačního titulu a možnosti zodpovězení konkrétních dotazů. Na semináři jsou většinou přítomni odborní pracovníci poskytovatele dotace, kteří jsou schopni dotaz na místě zodpovědět.