Projektová dokumentace

Legislativa

Projektová dokumentace je dokument nebo soubor dokumentů, který je nutný pro povolení stavby mateřské školy. Projektová dokumentace musí být zpracována v oboru pozemní stavby.

Autorizovaní osoba

 • Přesné podmínky a definici stanoví zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
 • Autorizovaná osoba musí mít „kulaté razítko“ – oprávnění vystupovat jako autorizovaný inženýr nebo autorizovaný architek
Projektová dokumentace musí být zpracována v rozsahu o dokumentaci staveb (prováděcí vyhláška ke stavebnímu zákonu) – a to v následujících stupních:

Vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (prováděcí vyhláška ke stavebnímu zákonu)

 1. Dokumentace vydání rozhodnutí o umístění stavby
  Povinné náležitosti stanoví §1a a příloha č.1
 2. Společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
  Povinné náležitosti stanoví §1d a příloha č.4
 3. Projektová dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení
  Povinné náležitosti stanoví §2 a příloha č.5
 4. Projektová dokumentace pro provádění stavby
  Povinné náležitosti stanoví §3 a příloha č.6
 5. Dokumentace skutečného provedení stavby
  Povinné náležitosti stanoví §4 a příloha č.7
 1. Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
 2. Společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stav. povolení
 3. Projektová dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení
 4. Projektová dokumentace pro

Projektová dokumentace pro provádění stavby

Projektová dokumentace pro provádění stavby již obsahuje „slepý“ nenaceněný rozpočet a slouží jako zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby.

 1. Dokumentace

Dokumentace skutečného provedení stavby

Dokumentaci skutečného provedení stavby může u jednodušších staveb tvořit kopie ověřené projektové dokumentace nižších stupňů doplněné o výkresy odchylek, pokud to není na újmu přehlednosti a srozumitelnosti této dokumentace.