Správní řízení - Inženýrská činnost

Finanční náročnost

  • V případě, že si inženýrskou činnost bude obec zajišťovat vlastními silami, finanční náročnost je rovna mzdovým nákladů pracovníka + drobným režijním nákladům.
  • Pokud obec zvolí dodavatelský způsob zajištění inženýrské činnosti – která zajistí veškerou související administraci s následným zajištěním příslušného povolení, bude se jednat řádově o několik desítek tisíc korun v závislosti na rozsahu stavby.

Investorsko-inženýrská společnost

Investorsko-inženýrská společnost – jedná se o volnou činnost dle živnostenského zákona.

Jedná se o odborníky v oboru, kteří znají příslušnou legislativu a postupy v místě a čase obvyklé. Může dojít k výraznému zkrácení a zefektivnění přípravy stavby.