Správní řízení - Inženýrská činnost

Reálný příklad

Inženýrská činnost směřující k vydání stavebního povolení byla provedena již v minulosti, před dvěma lety. Obec plánovala rekonstrukci objektu obecního úřadu na kulturní a volnočasové centrum (komunitní) již dříve, a stavební povolení tak již bylo vydáno.

Bylo však nutné s místně příslušným stavebním úřadem několikrát prokonzultovat

  • změnu stavby před dokončením, de facto změnu stavebního povolení, kdy se z objektu stane nově mateřská škola.
  • V té souvislosti bylo nutné projednat tyto změny s příslušnými dotčenými orgány (hygiena, hasiči a odbor životního prostředí).

Uvedené aktivity zajišťoval zpracovatel projektové dokumentace v úzké spolupráci se zástupci obce, kteří díky znalosti místního prostředí uměli věci řešit v kratším časovém horizontu.