Správní řízení - Inženýrská činnost

Rizika

Nesouhlasné stanovisko některého z dotčených orgánů

  • Nutnost dodatečných jednání a případného následného přepracovaní projektové dokumentace.
  • Prodloužení průběhu inženýrské činnosti, zpozdí se podání žádosti o povolení stavby a následně vydání jejího povolení.
  • Prodražení projektové dokumentace kvůli úpravám.
  • Ohrožení termínu ve smlouvě o dílo.
  • dotčených účastníků řízení daných správním řádem pro vydání jejich rozhodnutí a stanovisek

Nedodržování lhůt dotčených účastníků

  • Nutnost průběžného sledování lhůt a případná urgence dotčených účastníků.
  • Prodloužení průběhu inženýrské činnosti, zpozdí se podání žádosti o povolení stavby a následně vydání jejího povolení.
  • Ohrožení termínu ve smlouvě o dílo.