Správní řízení - Inženýrská činnost

Z praxe

Po celou dobu zpracování žádosti a požadovaných příloh je vhodné

Uvedené aktivity je možno zajištovat svépomocí pracovníky obce nebo k tomu za úplatu poptat odborné společnosti.

Ústní jednání

  • Při všech jednáních nezapomenout na komunikaci s ostatními účastníky řízení a dotčenými orgány státní správy
  • Účastníky (sousedy) není nutné v každém případě žádat o souhlas písemně. Mohou souhlasit i „mlčky“ – jde o věc taktiky v případě notoricky problémových obyvatel apod.
Při projednání s dotčenými orgány je důležité vše koordinovat a ve spolupráci s projektantem přenášet podmínky dotčených orgánů do projektové dokumentace tak, aby bylo zajištěno její bezproblémové schválení.