Kolaudace

Časová náročnost

  • Lhůty dle správního řádu jsou stanoveny na 20 dnů, řádově se tak v bezproblémovém případě jedná o týdny,
  • ve výjimečných i o měsíce.

Problémy kolaudace

  • V případě, že některé doklady chybí, přeruší stavební úřad řízení do doby dodání požadovaných dokladů a dojde tak k prodloužení termínu.
  • Další prodloužení může nastat i v případě pozdějšího stanovení termínu kontrolní prohlídky a následném vypsání kolaudačního rozhodnutí / souhlasu.