Kolaudace

Finanční náročnost

  • Finanční náročnost je dána rozsahem stavby, zpracováním geometrického plánu či jiných dalších podpůrných dokumentů a samozřejmě tím, zda se inženýrská činnost zadávala externě nebo byla řešena pracovníky obce.
  • Obecně se dá mluvit o nižších řádech desetitisíců korun za inženýrskou činnost a do 10 tis. Kč za zhotovení geometrického plánu.