Správní řízení - majetko–právní vztahy

Legislativa

Majetko – právní náležitosti obcí v oblasti samosprávné činnost můžeme nalézt v v znění pozdějších předpisů.

Zákon č.128/2000 Sb., o obcích

V Dílu 2 uvedeného zákona, §38 najdeme, že majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku
V případě, že obec je vlastníkem pozemku (stavby), kde chce realizovat svůj záměr, není nutné podstupovat žádnou majetkoprávní přípravu.
V případě, že obec na kterém chce realizovat svůj záměr, je možné situaci řešit následujícími způsoby:
a) zajistit

Souhlas o právu provést stavbu

a) Smlouva o právu provést stavbu je definována dle ust. §1746, odst. 2, zák č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ)

b) začít jednat s vlastníkem nebo stavby

Vykoupení (darování) pozemku

Vykoupení či darování je řešeno Smlouvou kupní dle ust. §2079, či Smlouvou darovací dle ust. §2055-2078, NOZ

V případě kupních či darovacích smluv je nutné jejich zveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.