Studie

Časová náročnost

  • Zpracování studie vždy závisí na předpokládaném rozsahu stavby.
  • Obecně se dá mluvit o týdnech až měsících v závislosti na rozsahu stavby a na souvislostech v území.