Studie

Finanční náročnost

Předpokládané náklady stavby

Při zpracování kvalitní studie lze ušetřit finanční prostředky v dalších fázích projektové přípravy

  • záměr je dostatečně prodiskutován jak se zadavatelem, tak i dotčenými orgány,
  • vše je lépe promyšleno a vydefinováno.