Studie

Legislativa

Neexistuje žádná zákonná norma, která by nařizovala, že investor musí v přípravné fázi zpracovat studii, ale z mnoha důvodů je vhodné zadat její zpracování (architekt nebo inženýr).

Autorizovaní osoba

Zákon. 360/1192 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Autorizovaná osoba musí mít „kulaté razítko“ – oprávnění vystupovat jako autorizovaný inženýr nebo autorizovaný architekt