Studie

Reálný příklad

  • Původní myšlenka, vybudování školky jako novostavby mimo střed obce, se po diskuzi přeměnila na projekt, který počítal s úpravami prostor dosud využívaných obecním úřadem.
  • Studie tak, jak je po technické stránce vnímána a popsána v modelovém řešení, nebyla zpracována.
  • Zástupci obce přesně věděli, co chtějí, v jakém objektu to chtějí a k jakému účelu by to mělo sloužit.