Studie

Rizika

  1. zpracování studie prodlouží projekční přípravu a samozřejmě i finančně navýší rozpočet na tyto projekční práce, ale přesto je vhodné ji nechat zpracovat.
  2. Je vhodné, aby objednavatel nechal schválit / projednat studii stavby i u dotčených orgánů, protože tím zpravidla předejde kolizi návrhu do budoucna. V dalších stupních projektové dokumentace bývá daleko časově, technicky náročnější tyto kolize odstraňovat.

Časové a částečně i finanční riziko

Je důležité projektanta sledovat v čase a žádat po něm výstupy (třeba i dílčí) v požadovaných a předem domluvených termínech.