Studie

Z praxe

  • Neexistuje žádná zákonná norma, která by nařizovala, že investor musí v přípravné fázi zpracovat studii, ale z mnoha důvodů je vhodné zadat její zpracování. Tím nejdůležitějším důvodem je, že se při ní realizovaný záměr.
  • Nesmírně důležitý je správný výběr zpracovatele studie – projektanta. Výběr by neměl být prováděn jen na základě nejnižší cenové nabídky, ale měly do něj vstupovat i další kvalitativní kritéria. Důležité jsou i získané reference.

Definice záměru

Obsahově a technicky správně zpracovaná studie tvoří základ pro zadání dalších stupňů projektové dokumentace a může sloužit k prezentaci budoucích výstupů projektu např. veřejnosti a to ještě v přípravné fázi.